جنگلانه ۹۷ در کوه گردو اراک

جنگلانه ۹۷ در کوه گردو اراک

در راستای تحقق اهداف طرح ملی جنگلانه، همایش کاشت بذر بادام کوهی در کوه گردو شهر اراک در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ با حضور دوستداران محیط زیست، مسئولین استانی و اعضای موسسات عضو شبکه محیط زیست استان برگزار گردید