«جامعه سبز اندیش» یک سازمان مردم نهاد، داوطلبانه و غیر سیاسی است که فعالیت خود را با هدف حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت مردمی در این زمینه شروع کرده و با توجه به شرایط وقت اجتماع، فعالیت ها و روش احقاق اهداف خود را تنظیم می نماید. افتخار ما داوطلب بودن ماست و در راه گسترش این فرهنگ نیکو از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

موسسه دارای مجوز فعالیت از وزارت محترم کشور به شماره ثبت ۱۰۵۰ بوده و تمامی اهداف در حوضه حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و در چهارچوب قوانین کشور ایران میباشد؛ همچنین سایت و دیگر رسانه های موسسه در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است. 

تیم مدیریت

اهداف موسسه

۱- اشاعه فرهنگ شهروندی در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی؛ ۲- حراست و توسعه‌ پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و فضای سبز؛ ۳- افزایش سطح آگاهی جامعه در زمینه های زیست محیطی؛ ۴- آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست به اقشار مختلف جامعه بخصوص کودکان؛ ۵- تلاش در جهت حفظ محیط زیست طبیعی و انسانی و جلوگیری از تخریب آن ها؛ ۶- ترویج کمپین های محیط زیستی و فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی؛ ۷- ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و زنده نگه داشتن این فرهنگ در جامعه؛ ۸- شناسایی و کشف مراکز آلوده کننده‌ محیط زیست و انعکاس آن به‌ مسئولین ذی ربط؛ ۹- ارتباط و همکاری با ارگان ها و انجمن‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط با اهداف موسسه؛ ۱۰- ارائه راهکارهای جدید جهت حفاظت و حراست و جلوگیری از تخریب محیط زیست؛ ۱۱- ترویج کشاورزی دوستدار محیط زیست.

همکاران ما