عضویت

با عضویت در جامعه سبز اندیش ضمن دریافت کارت عضویت و امکان شرکت در همایش ها، میتوانید در جلسات هم اندیشی موسسه نیز حضور داشته باشید؛ برای شروع فرم زیر را پر کرده و در پایان شماره عضویت خود را یادداشت نمایید.

کارت عضویت جامعه سبز اندیش

+ شرکت در پویش ها و همایش ها 
+ امکان عضویت در تیم مدیریت
+ شرکت در جلسات هم اندیشی
+ اشتراک در سامانه پیامکی
+ دریافت کارت عضویت

فرم عضویت

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .