با توجه به اهمیت آموزش نحوه تفکیک زباله و بازیافت در سطوح مختلف جامعه بخصوص در کلانشهر هایی چون اراک، برآن شدیم تا با برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت پسماند برای دانش آموزان پایه های سوم تا ششم مدرسه ابتدایی امام هادی اراک در این راه قدمی هرچند کوچک برداشته باشیم.

آموزش نکات زیست محیطی در رابطه با تفکیک زباله تر و خشک و نحوه بازیافت بهمراه انجام بازی گروهی آموزنده مرتبط با موضوع کارگاه به  دانش آموزان پایه های سوم تا ششم مدرسه ابتدایی امام هادی اراک مورخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ بدست داوطلبان موسسه جامعه سبز اندیش؛ سپاس فراوان از معلمان و مدیریت محترم مدرسه.

مباحث مطرح شده:
+ تعریف محیط زیست به زبان ساده؛
+ عوامل آلوده کننده محیط زیست؛
+ آشنایی با مفاهیم تفکیک و بازیافت؛
+ معرفی زباله های تر و خشک؛
+ مهارت استفاده مجدد از زباله های خانگی.

آموزش به دانش آموزان مدرسه امام هادی
برچسب گذاری شده در: