با توجه به اهمیت آموزش نحوه تفکیک زباله و بازیافت در سطوح مختلف جامعه بخصوص در کلانشهر هایی چون اراک، برآن شدیم تا با برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت پسماند برای کودکان زیر ۱۵ سال تحت حمایت خیریه آرامش کودکان آفتاب اراک در این راه قدمی هرچند کوچک برداشته باشیم.

آموزش نکات زیست محیطی در رابطه با تفکیک زباله تر و خشک و نحوه بازیافت بهمراه انجام بازی گروهی آموزنده مرتبط با موضوع کارگاه به کودکان تحت حمایت خیریه آرامش کودکان آفتاب شهر اراک مورخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ بدست داوطلبان موسسه جامعه سبز اندیش؛ سپاس فراوان از کارکنان و مدیریت محترم خیریه.

مباحث مطرح شده:
+ تعریف محیط زیست به زبان ساده؛
+ عوامل آلوده کننده محیط زیست؛
+ آشنایی با مفاهیم تفکیک و بازیافت؛
+ معرفی زباله های تر و خشک؛
+ مهارت استفاده مجدد از زباله های خانگی.

آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب
برچسب گذاری شده در: