جنگلانه طرحی خودجوش که در دهه تنوع زیستی با همکاری سازمان های مردم نهاد و با هدف تازه نگه داشتن عرصه های جنگلی و مرتعی در سراسر کشور و همچنین شناخت و حمایت از گونه های گیاهی در معرض خطر از سال ۱۳۹۳ آغاز بکار کرده است.

در راستای تحقق اهداف طرح ملی جنگلانه، همایش کاشت بذر بادام کوهی در کوه گردو شهر اراک در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ با حضور دوستداران محیط زیست، مسئولین استانی و اعضای موسسات عضو شبکه محیط زیست استان برگزار گردید. سپاس از اعضای محترم که در این طرح شرکت کردند.

همچنین سپاس فراوان از جناب آقای مجتبی یادگاری دونده جوان اراکی که به مناسبت برگزاری همایش ملی جنگلانه در منطقه گردشگری دره گردو و در راستای فرهنگ سازی و ترغیب جوانان به حفظ محیط زیست و اشاعه فرهنگ درختکاری مسافت سازمان محیط زیست تا منطقه گردشگری دره گردو شهر اراک را دوید.

جنگلانه ۹۷ در کوه گردو اراک
برچسب گذاری شده در: