همایش های درختکاری با هدف مقابله با فرسایش خاک و بحران آلودگی هوا در شهر های صنعتی همچون اراک هر ساله در هفته ملی درختکاری با همکاری شهروندان داوطلب و موسسات مردم نهاد در مکان های مشخص شده توسط سازمان فضای سبز شهرستان برگزار میشوند.

دومین همایش درختکاری و کاشت نهال در مجتمع گردشگری گردو شهر اراک در روز جمعه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط شبکه محیط زیست استان مرکزی و همراه با مشارکت موسسات مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست برگزار گردید؛ قابل ذکر است که وظیفه آبیاری و رسیدگی به نهال های کاشته شده را سازمان فضای سبز شهرستان بر عهده گرفته است.

درختکاری در کوه گردو
برچسب گذاری شده در: