همایش های درختکاری با هدف مقابله با فرسایش خاک و بحران آلودگی هوا در شهر های صنعتی همچون اراک هر ساله در هفته ملی درختکاری با همکاری شهروندان داوطلب و موسسات مردم نهاد در مکان های مشخص شده توسط سازمان فضای سبز شهرستان برگزار میشوند.

اولین همایش درختکاری در روز جمعه مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ در پارک فروردین شهر اراک با حضور اعضای جامعه سبز اندیش و نماینده محترم سازمان فضای سبز شهرستان برگزار گردید؛ قابل ذکر است که وظیفه آبیاری و رسیدگی به نهال های کاشته شده را سازمان فضای سبز شهرستان بر عهده گرفته است.

درختکاری در پارک فروردین
برچسب گذاری شده در: