همایش های پاکسازی و جمع آوری زباله در حمایت از کمپین های بی زباله و آشغال نریزیم و با هدف تلنگر زدن به افکار عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه برگزار میشوند و هدف از برگزاری اینگونه همایش ها تنها پاکسازی یک منطقه خاص نمیباشد.

دومین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله در روز جمعه مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش در پارک جنگلی شهید باهنر شهر اراک برگزار گردید؛ لازم به ذکر است جهت جمع آوری بهداشتی زباله ها ضمن آموزش نکات ایمنی، کیسه زباله و دستکش بهداشتی در اختیار داوطلبان قرار داده شد.

پاکسازی پارک جنگلی
برچسب گذاری شده در: