همایش های پاکسازی و جمع آوری زباله در حمایت از کمپین های بی زباله و آشغال نریزیم و با هدف تلنگر زدن به افکار عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه برگزار میشوند و هدف از برگزاری اینگونه همایش ها تنها پاکسازی یک منطقه خاص نمیباشد.

چهارمین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله در روز جمعه مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۷ با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش در پارک جنگلی شهید رجائی شهر اراک همراه با صرف صبحانه برگزار گردید؛ لازم به ذکر است جهت جمع آوری بهداشتی زباله ها ضمن آموزش نکات ایمنی، کیسه زباله و دستکش های بهداشتی در اختیار داوطلبان قرار داده شد.

پاکسازی پارک جنگلی
برچسب گذاری شده در: