همایش های پاکسازی و جمع آوری زباله در حمایت از کمپین های بی زباله و آشغال نریزیم و با هدف تلنگر زدن به افکار عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه برگزار میشوند و هدف از برگزاری اینگونه همایش ها تنها پاکسازی یک منطقه خاص نمیباشد.

اولین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله به همراه صرف صبحانه در روز جمعه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در پارک جنگلی شهید باهنر شهر اراک با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش برگزار گردید؛ لازم به ذکر است جهت جمع آوری بهداشتی زباله ها ضمن آموزش نکات ایمنی، کیسه زباله و دستکش بهداشتی در اختیار داوطلبان قرار داده شد.

پاکسازی پارک جنگلی اراک به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر ۹۶
برچسب گذاری شده در: