ساخت لانه پرنده با مواد بازیافتی

ساخت لانه پرنده با مواد بازیافتی

با نزدیک شدن به فصل سرما زندگی برای تعداد زیادی از جانداران دشوار میشود از جمله پرندگان شهری؛ مطالعات نشان داده پرندگانی که در کلان شهر ها زندگی میکنند و در زمستان برای یافتن غذا با انسان ها در ارتباط