آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش به کودکان خیریه آرامش کودکان آفتاب

آموزش نکات زیست محیطی در رابطه با تفکیک زباله تر و خشک و نحوه بازیافت بهمراه انجام بازی گروهی آموزنده مرتبط با موضوع کارگاه به کودکان تحت حمایت خیریه آرامش کودکان آفتاب شهر اراک دست داوطلبان…

پاکسازی پارک جنگلی اراک به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر ۹۶

پاکسازی پارک جنگلی اراک به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر ۹۶

اولین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله به همراه صرف صبحانه در روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در پارک جنگلی شهید باهنر شهر اراک با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش برگزار گردید؛ لازم به ذکر