پاکسازی پارک جنگلی اراک به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر ۹۶

پاکسازی پارک جنگلی اراک به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر ۹۶

اولین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله به همراه صرف صبحانه در روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در پارک جنگلی شهید باهنر شهر اراک با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش برگزار گردید؛ لازم به ذکر