همایش های پاکسازی و جمع آوری زباله در حمایت از کمپین های بی زباله و آشغال نریزیم و با هدف تلنگر زدن به افکار عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه برگزار میشوند و هدف از برگزاری اینگونه همایش ها تنها پاکسازی یک منطقه خاص نمیباشد.

هفتمین همایش پاکسازی و جمع آوری زباله در روز پنجشنبه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ به مناسبت مراسم ملی ۱۳بدر با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش در پارک جنگلی شهید رجائی شهر اراک برگزار گردید؛ لازم به ذکر است جهت جمع آوری بهداشتی زباله ها ضمن آموزش نکات ایمنی، کیسه زباله و دستکش های بهداشتی در اختیار داوطلبان گرامی قرار داده شد.

سپاس فراوان از جناب آقای دکتر محمد جلیلی مدیرعامل شبکه منابع طبیعی و محیط زیست استان مرکزی که در این همایش شرکت کردند.

پاکسازی به مناسبت مراسم ملی سیزده بدر
برچسب گذاری شده در: