بر اساس گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی فائو، ایران نیز از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی معادل هر روز به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالر را هدر میدهد! 

طرح غذارسانی به سگ های تحت حمایت پناهگاه پیشگامان ناجی حیات وحش اراک به وسیله جمع آوری پسماند غذای واحد سلف دانشگاه دخترانه اطهر و دانشگاه صنعتی اراک توسط دانشجویان داوطلب مورخ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ و با حضور اعضای محترم جامعه سبز اندیش در محل پناهگاه برگزار گردید.

سپاس از سرکار خانم حاجی صفری، سرکار خانم شایسته فرد و جناب آقای کیان پور که زحمت اجرا و هماهنگی این طرح را برعهده گرفتند؛ همچنین تقدیر و تشکر از مدیریت محترم دانشگاه های اطهر و صنعتی اراک، سرکار خانم پاک پور و جناب آقای نجفی که نهایت همکاری را با دانشجویان نماینده موسسه داشتند.

غذارسانی به سگ های تحت حمایت پناهگاه
برچسب گذاری شده در: